Welcome to China Society for Microbiology 2020.10.20. Tuesday LoginRegister
Home >> About CSM >> Organization >> the Executive Board

the Executive Board

 Honorary President: Prof. Guoping Zhao

 

President: Prof. Zixin Deng

 

Vice President:  Li Huang, Yinbo Qu, Huanchun Chen, Xianen Zhang, JunSheng, Yiming Shao, Zhikai Xu, Ruifu Yang

 

Secretary General: Xiuzhu Dong

 

Vice Secretary General: Changsong Xiao, Ting Zhang

NO.1 Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing 100101 Tel:86-10-64807200

E-mail:csm@sun.im.ac.cn

China Society for Microbiology